ETHNIC & EXOTIC

Zarbo

“Sole”

Zarbo

“Sole”

Saithe

“Pollachius Virens”

Lingue

“Molva Molva”

Croaker
“Otolithoides biauritus”

Yellow Croaker

“Micropogonias Furnieri”

Tilapia

“Oreochromis Niloticus” 

Nile perch

“Lates Niloticus” 

Chilean jack mackerel

“Trachurus Murphyi” 

Paloco do PacífIco

“Theragra Chalcogramma”